เมนูหลัก > รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา

          หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดรับ

จำนวน

บุคคลทั่วไป

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร.บ. การเมืองการปกครอง

60

30

ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

30

20

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

30

20

 

กำหนดการสมัคร

          - การรับสมัคร ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2561

          - ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.)

          - สถานที่รับสมัคร ณ ฝ่ายวิชาการ ห้องสำนักงานเลขานุการฯ ชั้น 3 อาคาร D

 

รายละเอียดการคัดเลือก

          - วันที่ 5 - 17 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร

          - วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

          - วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์

          - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-07-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 040718_025606.pdf <<