เมนูหลัก > หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน ณ มมส. (MSU Inbound Internship) และประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)

 
 
 

หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน ณ มมส. (MSU Inbound Internship) และประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-06-19
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 190617_020721.pdf <<