ชื่อ :   คู่บุญ จารุมณี
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : -

Ph. D.International Relations (Political Problems of International Relations,Global and Regional Development)
School of International Relations,
Saint Petersburg State University

 

    -

M.A. (Southeast Asian Studies)
Chulalongkorn University

 

    -

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :