ชื่อ :   โอม ฉัตรนนท์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - Ph.D. Development Studies (specialized in Governance and International Political Economy)
International Institute of Social Studies (ISS), The Hague,
Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
    -

ร.ม. การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    -

ร.บ. การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  -

Certificate (Basic Training and Practical Course on the Methodology of Fieldwork)
CERES Research School for International Development, Utrecht University,
the Netherlands

  ความสนใจพิเศษ :    
  -

การพัฒนาระหว่างประเทศกับภูมิภาคนิยม

    - การบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน
      -

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

    ผลงานต่างๆ :