เมนูหลัก > รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด SME Bank

 
 
 

รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด SME Bank

รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด SME Bank

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี

- ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสืนเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2019-06-21
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 210619_075700.pdf <<