เมนูหลัก > ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

 
 
 

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-10-20
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 201022_044254.pdf <<