เมนูหลัก > แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
 

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 

หนังสือ ที่ อว 0605.1 (2) / ว6728 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)

 

https://graduate.msu.ac.th/?p=1018&fbclid=IwAR0QqcyfclZjA3mYvxocyBfdwjPok6EaYZOfYobnkCfmIYnXUXER7WqQjGU


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-11-15
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 151122_083905.pdf <<