เมนูหลัก > CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

 
 
 

CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

โครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ (International Publication Bonus Scheme) สนับสนุนนักวิจัยที่มีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในประเทศไทย และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อตามที่กำหนด (Eligible Journal) โดยจะได้รับเงินทุน 300,000-500,000 บาท โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2570

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-12-02
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล