เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 2023 Tzaiwan Scholarship Directions for Thai Students za

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 2023 Tzaiwan Scholarship Directions for Thai Students za

หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดทุน:

จำนวนทุน: 18 ทุน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ค่าเล่าเรียน: เทอมละ 40,000 NTD

(หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง)

เงินสนับสนุนรายเดือน:

- ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD

- ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD

ระยะเวลาการรับทุน:

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี

- ระดับปริญญาโท 2 ปี

- ระดับปริญญาเอก 4 ปี

ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:

สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 4.0

 ระเบียบทุนฉบับภาษาอังกฤษ:

https://www.taiwanembassy.org/.../2023_Taiwan_Scholarship...

 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติม:

https://www.taiwanembassy.org/.../UniversitiesColleges...

 หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ปี 2566:

https://www.taiwanembassy.org/.../List_of_Universities...

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร:: https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/5485.html

 หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)

โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203

Email: [email protected]

LINE: @TTedu

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-02-01
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล