เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ "ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566" 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ "ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566" 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

จำนวน: 144 เดือน

ลักษณะการให้ทุน: เดือนละ 25,000 NTD

ระยะเวลา: 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ช่วงเวลาให้ทุน: 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566

 ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:

https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/5494.html

 ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:

- ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0

- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2

 คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:

- ระยะเวลา 3 - 6 เดือน :

● ภาษาจีน TOCFL Level 2 (A2) ขึ้นไป หรือ

● ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

- ระยะเวลา 9 - 12 เดือน :

● ภาษาจีน TOCFL Level 3 (B1) ขึ้นไป

 หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)

โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203

Email: [email protected]

LINE: @TTedu


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-02-01
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล