เมนูหลัก > รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง ไม่เกิน 4 ปี)

 
 
 

รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง ไม่เกิน 4 ปี)

       

           ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา.

 

ตำแหน่ง อาจารย์   จำนวน 1 อัตรา

เลขประจำตำแหน่ง 217017

อัตราค่าจ้าง  28,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  วุฒิปริญญาเอก สาขาทางรัฐศาสตร์ หรือ สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-02-07
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 070223_074931.pdf <<