เมนูหลัก > ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566 (เพิ่มเติม รอบ3)

 
 
 

ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566 (เพิ่มเติม รอบ3)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-04-20
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 200423_090913.pdf <<