เมนูหลัก > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญมณี สรวงศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญมณี สรวงศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญมณี  สรวงศิริ  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-10-31
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล