เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Obama Foundation Scholars Program 2024

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Obama Foundation Scholars Program 2024

ทุนจาก Columbia University คัดเลือกบุคคลที่มีความโดดเด่นและมีเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโครงการ เปิดรับผูสมัครในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนดังกล่าวสนับสนุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ที่พัก ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง

รายละเอียดทุนและคุณสมบัติของผู้สมัคร คลิ๊ก

ปิดรับสมัครวันที่ 12 ธันวาคม 2566


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล