เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Yale University สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2567 (2024)

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Yale University สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2567 (2024)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก และอาหาร โดยเฉลี่ยมีมูลค่ามากกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท)

รายละเอียดทุนการศึกษา วันปิดรับสมัคร ขั้นตอนการคัดเลือก และเกณฑ์การสมัคร คลิ๊ก


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล