เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2024)

 
 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2024)

พื่อให้นักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นกับนักประดิษฐ์นานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

เปิดรับสมัครเสนอผลงาน กายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

 

สนใจรายละเอียด https://ipitex.nrct.go.th/index.php/

 

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มผลงาน ได้แก่

> กลุ่มที่ 1 การแพทย์และสาธารณสุข/ เทคโนโลยีการแพทย์/ เภสัชศาสตร์/ สุขอนามัย

> กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหาร/ เครื่องดื่ม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว การเกษตรสมัยใหม่/พืชสวน/ การป่าไม้และการทำสวน

> กลุ่มที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ น้ำ พลังานและไฟฟ้า/ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

> กลุ่มที่ 4 อาคาร/ การก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม กลศาสตร์/ เครื่องยนต์/ เครื่องจักร/ กระบวนการผลิต

> กลุ่มที่ 5 หุ่นยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องจักรอัตโนมัติ/ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและแอพพลิเคชั่น/เทคโนโลยีสารสนเทศ

> กลุ่มที่ 6 เครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษา/ สำนักงาน/ ครัวเรือน

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล