เมนูหลัก > ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

 
 
 

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 041223_084648.pdf <<