เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มุ่งสู่การพัฒนาเมืองยั่งยืน" โดย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ประธานคณะก้าวหน้า)

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มุ่งสู่การพัฒนาเมืองยั่งยืน" โดย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ประธานคณะก้าวหน้า)

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 / เวลา 13.00-17.30 น.

ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส

-----------------------------------------

จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของนิสิตเอกการเมืองการปกครองเพื่อสร้างความเป็นเลิศ : นักพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และนักประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)

สอบถามเพิ่มเติม : สาขาการเมืองการปกครอง โทร. 0 4375 4317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-08
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล