เมนูหลัก > มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

 
 
 

มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคม ที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่ภาคีเครือข่าย จำนวน 148 คน เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและมีคุโณปการแก่หลักสูตรคณะและหน่วยงาน คอยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ในการนี้มีภาคีเครือข่ายวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์เปอเรชั่นจำกัด โดย ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
บริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด (PRAFT) โดย ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดย นายหมวดเอกเนติพัฒน์ รู้ยืนยง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย นายไชยมนู กุนอก


ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข่าว : จันทร์สุดา การดี


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-08
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล