เมนูหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รับราง “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รับราง “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2566 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 55 ปี “มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ข่าว : จันทร์สุดา การดี


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-08
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล