เมนูหลัก > นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส”

 
 
 

นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส”

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิพิธอนนพันธ์ ศิลาไสย นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการเมืองการปกครอง /นายธนรัฐ คำชนะ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการเมืองการปกครอง / นายสรวิชญ์ ศรีบู่ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการเมืองการปกครอง / นางสาวอารียา ฮาดปากดี นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และ นายณัฐวุฒิ พิมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการเมืองการปกครอง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 55 ปี “มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข่าว : จันทร์สุดา การดี


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-08
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล