เมนูหลัก > ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถอดรหัสความคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทย

 
 
 

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถอดรหัสความคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทย

รับฟังการบรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ : มุมมองจากประสบการณ์การเป็นผู้บริหารภาครัฐและสมาชิกวุฒิสภา" วิทยากรโดย นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ (อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ / สมาชิกวุฒิสภา ส.ว.)

 และการบรรยายหัวข้อ "ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสาน" วิทยากรโดย รศ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 วันที่ 17 มกราคม 2567 / เวลา 09.00 น.-12.00 น.

 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

--------------------------------------

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 043 714 317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-01-10
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล