เมนูหลัก > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชียวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญาญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) ครั้งที่ 4/2567

 
 
 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชียวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญาญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) ครั้งที่ 4/2567


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-01-19
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 190124_085305.pdf <<