เมนูหลัก > รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2567 ระยะสั้นจำนวน 11 วัน

         นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ และดาวน์โหลดประกาศฯ และ checklist หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 043 719 800 ต่อ 3732

ได้ในวันเวลาทำการ ผู้ประสานโครงการ นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา ส่งยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการฯ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (อาคาร D) จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ใบสมัคร+Check list

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-02-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล