เมนูหลัก > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3

 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3 ในวันที่ 20 – 24 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)
- ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
- ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า
- ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

***บุคลากร มมส. ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย นักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2567 (เป็นกรณีพิเศษ)

ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/96zcLtvoxx6NqiDa6

สอบถามและติดต่อประสานงาน นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม โทร. 091 0155573 นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทร. 080 5655626 เบอร์โทรสำนักงาน 043-754416 เบอร์ภายใน 1758 Email: [email protected]


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-03-01
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล