เมนูหลัก > ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
 

ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

>>ไฟล์เอกสารแนบ<<

1.ประกาศทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

2.ข้อมูลตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด

3.คำอธิบายประกอบการกรอกแบบเสนอโครงการ

4.แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรมในการขอรับทุนสนับสนุน

5.ลิงค์ส่งแบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม https://bit.ly/3DqQY6O


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-11-18
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 181121_020053.rar <<